Konferencja Weterynaryjna

III Konferencja Weterynaryjna Chorób Małych Zwierząt

Moderatorzy:

prof. dr hab. Roman Lechowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
lek. wet. Krzysztof Matras, Wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Konferencja jest organizowana i współfinansowana przez Łódzką Izbę Lekarsko - Weterynaryjną.

Miejsce Konferencji : Hala Expo Łódź ul. al. Politechniki 4.

Sobota 14.09.2019 r.

09:00 - 10:00Rejestracja uczestników konferencji
10:00 - 10:10Otwarcie konferencji
10:10 - 10:55Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w małych ssaków - cz. I
dr n. wet. Tomasz Piasecki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
11:15 - 12:00Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w małych ssaków - cz. II
dr n. wet. Tomasz Piasecki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
12:15 - 13:00Diagnostyka różnicowa świądu u psów - przyczyny, rozpoznanie, leczenie - cz. I
dr hab. Katarzyna Zabielska - Koczywąs, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
13:15 - 14:00Diagnostyka różnicowa świądu u psów - przyczyny, rozpoznanie, leczenie - cz. II
dr. hab. Katarzyna Zabielska - Koczywąs, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14:00 - 15:00Przerwa - lunch
15:00 - 16:30Choroba zatorowo - zakrzepowa, kardiomiopatia
dr. hab. n. wet. Magdalena Garncarz, adiunkt w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16:45 - 18:00Choroby rogówki - diagnostyka różnicowa, leczenie
lek. wet. Jacek Garncarz, Okulistyczna Przychodnia Weterynaryjna w Warszawie
20:00Wieczór integracyjny

Niedziela 15.09.2019 r.

9:00 - 09:30Rejestracja uczestników.
09:30 - 10:15Nietrzymanie moczu u psów - neurogenne przyczyny nietrzymania moczu.
lek. wet. Konrad Kalisz, Przychodnia Weterynaryjna Animal w Łodzi
10:15 - 11:00 Nietrzymanie moczu u psów - nieneurogenne przyczyny nietrzymania moczu.
prof. dr hab. Roman Lechowski, Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11:15 - 12:00Diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego u małych ssaków.
dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak, adiunkt w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
12:00 - 13:00Przerwa - lunch
13:00 - 13:45 Zasady żywienia w chorobach białkogubnych.
dr hab. Michał Jank, Zakład Dietetyki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14:00 - 14:45 Inwazje pasożytnicze wieku szczenięcego - układ odpornościowy w walce przeciwko pasożytom.
dr n. wet. Maciej Klockiewicz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Przedklinicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZAREJESTRUJ SIĘ

Prelegenci III Konferencji Weterynaryjnej Chorób Małych Zwierząt

Dr n. wet. Maciej Klockiewicz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Przedklinicznych, adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus. Zajmuje się organizowaniem przyjazdów studentów zagranicznych i wyjazdów studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach programu Erasmus oraz nadzorowanie realizowanych w ramach wymiany programów dydaktycznych.

Dr n. wet. Tomasz Piasecki, specjalista chorób ptaków, zwierząt futerkowych i zwierząt nieudomowionych, absolwent Techniku Weterynaryjnego w Nowym Targu, w 2000r ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych, nieudomowionych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Jest nauczycielem kolejnych pokoleń studentów i lekarzy weterynarii, łącząc szeroką wiedzę z, równie szeroką, praktyką. Jego pasją są stomatologia, chirurgia i nowoczesne techniki diagnostyczne oraz hodowla rozmaitych gatunków gryzoni, ptaków i gadów. O ptakach i walatuszkach to wie prawie wszystko.

Dr hab. Michał Jank ukończył w 1999 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie w roku 2002 w Katedrze Nauk Fizjologicznych obronił pracę doktorską, zaś w roku 2013 otrzymał stopień dra habilitowanego. Od 2002 roku pracuje w Zakładzie Dietetyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie prowadzi zajęcia z fizjologii zwierząt i dietetyki weterynaryjnej dla studentów WMW oraz uczestników Studiów Specjalizacyjnych „Choroby małych zwierząt”. Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu żywienia i dietetyki zwierząt towarzyszących. Zajmuje się także doradztwem żywieniowym zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm produkujących dodatki żywieniowe i suplementy diety dla psów i kotów dostępne w Polsce i zagranicą. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem narządzi genomiki funkcjonalnej w weterynarii, w tym m.in. do oceny wpływu wybranych substancji biologicznie czynnych na wzrost i rozwój zwierząt.

Prof. dr hab. Roman Lechowski, Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest specjalistą chorób psów i kotów, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych zwierząt, zwłaszcza endokrynologii. Obecnie jest kierownikiem Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych, popularnonaukowych i podręczników z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest równocześnie redaktorem naczelnym Weterynarii po Dyplomie polskiego wydania „VeterinaryMedicine”.

Dr hab. Magdalena Garncarz, adiunkt w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1999 otrzymała tytuł lekarza weterynarii roku oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 roku (wtedy Katedra Nauk Klinicznych). W 1993 roku uzyskała tytuł Bachelor of Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Stany Zjednoczone) na Wydziale Animal Science. W latach 2005-2008 była kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt Katedry Nauk Klinicznych. Jest członkiem PSLWMZ Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz European Society of Veterinary Cardiology (ESVC). Wśród jej licznych publikacji znajdują się prace przede wszystkim dotyczące zagadnień kardiologii weterynaryjnej. Od 2003 roku prowadzi wykłady i szkolenia skierowane dla lekarzy weterynarii z dziedziny kardiologii małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki echokardiograficznej. Jest kierownikiem naukowym szkoleń z „Echokardiografii psów - stopień I” oraz „Echokardiografia psów - stopień II” w MasterVet od 2013 roku. Z wielką pasją prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Od 2016 roku kierownik Działu Szkoleniowego Kardiologia oraz Członek Rady Naukowej MasterVet.

Lek. Wet. Jacek Garncarz, studia na Wydziale Weterynaryjnym warszawskiej SGGW ukończył w 1991r. W latach 1990-1997 był asystentem w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydz. Wet. SGGW. W latach 1996-1997 odbył staż z zakresu okulistyki weterynaryjnej w Royal Veterinary College University of London. W 1998 założył Okulistyczną Przychodnię Weterynaryjną w Warszawie. Jest członkiem europejskich i światowych stowarzyszeń okulistów weterynaryjnych (ESVO, ISVO). Jest wykładowcą okulistyki weterynaryjnej na wydziałach weterynarii w Warszawie i Poznaniu, oraz wykładowcą okulistyki na Studiach Podyplomowych, a także na wielu kongresach, sympozjach, zjazdach, warsztatach. Autor ponad 100 publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w różnych czasopismach branżowych i redaktor naukowy polskiego wydania książki "Okulistyka weterynaryjna Slattera". Zwieńczeniem jego kariery było zdanie w 2014 egzaminów specjalizacyjnych na ESE ECVO (Eye Scheme Examiner ECVO) i został jako pierwszy i jedyny lekarz z Polski wpisany na listę panelisów ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) prestiżowego europejskiego koledżu okulistów weterynaryjnych. Od 2015 członek komisji ds chorób genetycznych oczu ECVO (HED Committee ECVO).

dr Anna Łojszczyk-Szczepaniak, adiunkt w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, specjalista radiologii weterynaryjnej, USG, RTG, TK - tomografia, diagnostyka obrazowa gryzoni i zwierząt egzotycznych. Pracuje w Klinice Weterynaryjnej „Szmaragdowa” w Lublinie.

dr hab. Katarzyna Zabielska - Koczywąs, Adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Domowego w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ biokompleksu nanocząstek koloidalnego złota i doksorubicyny na rozwój włókniakomięsaków poiniekcyjnych kotów. Badania in vitro oraz in ovo?. Brała udział w szeregu projektach badawczych. Otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień, miedzy innymi w 2018 roku wyróżnienie od Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Lek. Wet. Konrad Kalisz, Absolwent Wydziału Weterynarii w Lublinie z 1996 roku. Po studiach pracował w Klinice Chirurgii Lubelskiego Wydziału Weterynaryjnego na stanowisku asystenta. Od 01.09.1998 jest współwłaścicielem przychodni Animal w Łodzi. Uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób psów i kotów oraz radiologii. Specjalizuje się w rozrodzie psów, neurologii psów i kotów oraz chirurgii i neurochirurgii. Jego pasją, obok pomocy cierpiącym zwierzętom są dalekie podróże.

Międzynarodowe Targi Zoologiczne PET FAIR